فعالیت های غرفه کنگره بین المللی میرزا کوچک در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

غرفه کنگره بین المللی میرزا‌ با هدف شناساندن اهداف نهضت جنگل و شروع به کار کنگره در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برپا شده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اساامی گیلان،غرفه بین المللی میرزا کوچک از آغاز به کار نمایشگاه شروع به فعالیت نمود و میزبان بازدیدکنندگان قرار گرفت.

از آنجایی که کنگره بین المللی میرزا کوچک به مناسبت صدیکمین ساگرد شهادت شهید میرزا کوچک برگزار می گردد در این غرفه اسناد و‌ مدارک و تصاویر میرزا و یارانش و همچنین کتاب های چاپ شده در حوزه میرزا شناسی و ابعاد مختلف زندگی میرزا به نمایش گذاشته شده است.

پژوهشگران حوزه میرزاشناسی می توانند با بازدید این غرفه از منابع و پژوهش های چاپ شده بهره مند شوند.

همچنین علاقه مندان شرکت در کنگره می توانند جهت تحقیق و ‌پژوهش از منابع موجود در غرفه استفاده نموده و از محورهای کنگره آگاه شوند .

شناساندن اهداف و موضوعات و بخش های مختلف کنگره بین المللی و پاسخ به سوالات علاقه مندان از دیگر اهداف برپایی این غرفه می باشد.

لازم به ذکر است کنگره بین المللی شهید میرزا کوچک با بخش های بازخوانی نهضت جنگل، تولید موسیقی فاخر،برگزاری جشنواره نمایش خیابانی،تولید فیلم مستند و محورهای علمی و فرهنگی مختلف دیگر آغاز به کار نموده است.